dárkové poukazy pro vaše blízké !!!
nový internetový obchod
- detailní recenze terenního vozíku v Trophy Booster - zde
aktualizováno:13.9.2012
VOLEJTE 483 311 603 nebo 731 441 608

invalidní elektrické vozíky - obsluha,technika, údržba

Čtyřkolový skůtr

Díky čtyřem kolům by se Vám nemělo stát, že by tento skůtr měl tendence se naklánět. Avšak vlivem prudkého zatočení nebo rychlé jízdy do zatáčky, Vás odstředivá síla bude tlačit ven ze sedadla. Proto doporučujeme před zatáčkou snížit rychlost (povolením stlačené páčky plynu).

Tříkolový skůtr

Při zatáčení dejte pozor, aby nedošlo vlivem odstředivé síly k náklonu ven ze zatáčky. Před zatáčkou doporučujeme ubrat na rychlosti (povolením stlačené páčky plynu) a zatočit. Též nedoporučujeme v plné rychlosti prudce zatočit.

Nastavení, seřízení řídítek a sedadla

Ještě před jízdou si vyzkoušejte, jak daleko od těla chcete mít řídítka. Váš vozík je vybaven možností měnit úhel náklonu řídítek vůči sedadlu. Řídítka povolte aretovací páčkou dole na konci řídítek, nastavte si požadovanou polohu a znovu zajistěte.

Vozík je vybaven otočným sedadlem, máte li problém při nastupování, zmáčkněte páku pod sedadlem (většinou směrem nahoru k sedačce) a vytočte si tak sedadlo ke směru nastupování. Je-li sedadlo vybaveno područemi, zvedněte je nahoru, aby se Vám usnadnilo nastupování. Nastupte, uchopte řídítka a pomalu se otočte i se sedadlem do směru jízdy, sedadlo se zacvakne nemělo by se již dále otáčet. Otáčí-li se sedadlo, má to velký vliv na Vaši stabilitu za jízdy.

Mod NEUTRAL

Abyste mohli i volně pohybovat s vozíkem (např. při manipulaci , při parkování apod.) je Váš vozík vybaven páčkou, která odpojí elektromotor a Váš vozík pak můžete snadno tlačit. Většina vozíků má páčku na odpojení elektromotoru vzadu, na zadní straně. To, jak je zrovna nastavena, poznáte velmi jednoduše. Zatlačte na vozík, klade-li velký odpor a s vozíkem vůbec nehnete, je elektromotor zapojený. Můžete-li naopak bez problémů s vozíkem hýbat, elektromotor je odpojen. Proto před každou jízdou zkontrolujte, máte-li zapojen elektromotor.

!!!!! V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEDOPORUČUJEME ODPOJIT ELEKTROMOTOR A JEZDIT NAPŘ. Z KOPCE !!!

Rychlost jízdy

Rychlost jízdy na skůtru se ovládá pomocí plynové páčky. Tato páčka bývá převážně na pravé stráně řídítek pro jízdu vpřed, na levé stráně pro couvání, některé modely např. STERLING, mají kombinované ovládání, tzn. že si můžete zvolit i během jízdy, které páčky budete používat pro jízdu vpřed a vzad. Chcete-li jet vpřed zatlačte pomalu na páčku, vozík se pomalu rozjede. Je třeba si uvědomit, že tato plynová páčka se chová podobně jako plynový pedál ve voze, tzn. jak moc tlačíte na páčku, tak rychle jedete. Zamáčknete-li páčku na doraz, dosáhnete max. rychlosti vozíku v případě, je-li i max. rychlost nastavena na ovládacím kolečku -viz Nastavení max. rychlosti vozíku.

Vozík má i zpáteční rychlost, chcete-li couvat, zatlačte na páčku na druhé straně, popř. u modelů např. STERLING , zatlačte na páčku z druhé strany (k tělu/od těla). Při couvání mohou některé vozíky vydávat akustický signál (např. SHOPRIDER), který upozorňuje osoby za vozíčkem.

Před jízdou vozíku se ujistěte, že nemáte odpojen elektromotor – tzn. že nemáte nastaven mod NEUTRAL

Nastavení max. rychlosti vozíku

Váš vozík je vybaven ovladačem určující max. rychlost vozíku. Tento ovladač bývá umístěn převážně uprostřed na řídítkách viz obrázek vpravo. Kolem ovladače jsou vzestupující stupně rychlosti, máte-li např. ovladač nastaven na úroveň cca 3. vozík i při max. stlačení plynové páčky pojede pomalu, nastavíte-li tento ovladač na číslo nejvyšší, vozík pojede max. rychlostí. Pro klidnou jízdu doporučujeme si vyzkoušet tato nastavení a zvolit pro Vás optimální rychlost jízdy trvalým nastavením ovládacího kolečka. Samotnou rychlost pak regulujte mačkáním plynové páčky.

Pro Vaši bezpečnosti nedoporučujeme mít ovladač rychlosti nastaven na max. rychlost.

Světla, blinkry, klakson

Veškerá tato doplňková zařízení převážně fungují pouze v případě, máte-li zapojeny klíčky ve spínací skříňce a těmito klíčky jste otočili do provozní polohy.

Dle typu je Váš vozík vybaven i ukazately směru – blinkry. Ovladače jsou umístěny převážně na středové konzoli. Vyzkoušejte proto, jak máte mačkat páčku, abyste zvolili správný blinkr . Dle jednotlivých typů se ovládání mění. Nemá-li Váš vozík blinkry, používejte proto v provozu ruce, tzn. při odbočování doprava zvědněte pravou ruku do vodorovné polohy, při odbočování doleva zvedněte levou ruku do vodorovné polohy.

Váš vozík je vybaven i osvětlením pro večerní provoz. Ovladač je též umístěn ve středové konzoli mezi řidítkami. Na zadní straně jsou dvě obrysová červená světla, vpředu je světlomet s běžným typem žárovky. Nezapomeňte, že svícení má vliv na dojezd vozíku, tzn. při zapnutých světlech se z akumulátorů odebírá proud. Není to ovšem nijak moc, a proto doporučujeme, abyste klidně svítili.

Klakson se ovládá též tlačítkem ze středové konzole. Vydává elektronický zvuk, který není nijak závratný, nejde o to někoho vystrašit, ale lehce upozornit.

Baterie - výdrž

Před jízdou se vždy ujistěte o stavu akumulátorů ve vozíku. Kapacitu zjistíte tak, že klíček vložíte do spínací skříňky a klíčkem otočíte do provozní polohy. Po chvilce se rozsvítí světelné diody, svíti-li všechny diody, akumátory mají maximální kapacitu. I když svítí např. pouze polovina diod, akumulátory jsou i tak schopné dodat energii na běžnou cestu. Plánujete-li však delší cestu, doporučujeme mít max. kapacitu baterií a baterie dobít - viz. Péče o akumulátory.

Při vlastní jízdě, zejména při jízdě do kopce, mohou diody postupně zhasínat. Při jízdě do kopce motor bere nejvíce energie, při jízdě z kopce nebere téměř žádnou. Proto je normální, že během jízdy se diody postupně rozsvicují či zhasínají a nezřídka se může stát, že při delší jízdě do kopce zhasnou veškeré diody. Neznamená to, že v bateriích není energie. Rozhodující pro správné určení kapacity energie v akumulátorech je klidový stav. Jedete-li např. déle do kopce, baterie se více vyčerpávájí. Necháte-li vozík několik minut odpočinout, většinou Vám světelné diody ukáží skutečný stav, než při „měření“ bezprostředně po zátěži.

Péče o akumulátory

Je-li Váš vozík vybaven bezúdržbovými akumulátory, nemusíte o tyto akumulátory vůbec pečovat.

Nepoužíváte-li vozík, doporučujeme baterie dobít přiloženou automatickou nabíječkou alespoň 2x za měsíc. To platí zejména v zimním období.
Dobíjení je velmi jednoduché, do nabíjecího konektoru vložíte dobíjecí kabel a zapnete nabíječku do elektriky. Nabíjení signalizují barevné diody, nabíječka dodaná s vozíkem je plně automatická, tzn. že si sama hlídá úroveň dobíjení a při plném nabití se sama odpojí a přestane s dobíjením. To, že je nabíjení ukončeno, je signalizováno většinou nepřerušovaným světlem u slovíčka FULL nebo VOLL nebo je u světélka nakreslena plná baterie. Bliká-li toto světlo, nabíjení pořád probíhá. Během nabíjení nedoporučujeme přerušovat tento proces, tzn. vypínat a zapínat nabíječku. Přijedete-li tak z „cesty s vozíkem“ nic nezkazíte, dáte-li vozík nabít. Jak je psáno výše, nabíjení je plně automatické a když necháte vozík přes noc v nabíječce, vše je v pořádku.

Je –li Váš vozík vybaven běžnými akumulátory jako např. v autech, péči o tyto akumulátory raději svěřte někomu povolanějšímu. Nabíjení těchto akumulátorů je stejné jako u bezúdržbových baterií.

Výdrž baterie, dojezd

Je-li o baterii správně pěčováno, dojezd Vašeho vozíků by měl být min. 20 km v závislosti na jednotlivém modelu vozíčku.

Faktory ovlivňující dojezd:

1) správně nahuštěné pneumatiky

Velmi podstatný faktor, je-li některé z kol měkké, doporučujeme okamžitě dofouknout tuto pneumatiku. Máte-li všechna pneu měkká, výdrž baterie může být i poloviční !!

Max. provozní tlak je vždy uveden na plášti gumy.

Měkké pneumatiky mají též vliv na celkovou stabilitu vozíčku při jízdě.

2) Jízda po rovině z kopce apod. – charakteristika cesty

Je-li Váš vozíček používán pouze na rovině, pak budete mít vždy max. dojezd vozíčku. Používáte-li naopak vozíček v kopcovitém terému, pak časté jízdy do kopce mají za následek větší spotřebu el. energie z akumulátorů. Proto je i dojezd vozíčku nižší.

3) Zapnutá světla

Váš vozíček je vybavem osvětlením pro večerní provoz. Budete-li mít při jízdě světla neustále zapnuta, dojezd je pak o málo nižší než při vypnutých světlech. I přesto doporučujeme používat osvětlení i ve dne.Doufáme, že najedete mnoho kilometrů a vozíček Vám tak usnadní každodenní starosti a díky vozíčku se aktivně zapojíte do života.Štastnou cestu

Za Team elektrických vozíčků Vám přeje

Andrej Bokotej

optimalizace PageRank.cz |copyright (C) 2007 Andrej Bokotej | powered by ABi |